پارسی پاتوق | دانلود نرم افزار , فيلم , اخبار , آهنگ , عكس

لاو بندر همه جا جان تی امه

ماه انگاری بهار روی سیستمه

دختر خشکل بندری به ما حال بده

بیا ردبول نخورده به ما بول بدهخشکلای بلا موهات رنگ طلا لبات این انار چشات رنگ بهار

اسم فردا رو نیار همش گرفتاری و کاربگو امشب تا صبحش چیکار همش بیدارامشب دنبال تویئم فردا دنبال دوستبیخیال فردا

بیخیال فردا

بیخیال فردا

بیخیال فرداناز و گل رو روندی گذاشتی خانم شما روندی

مثله چینیه هندی تندی انداخت همه رو بردیادا اتفالات میره روی مخم و شلوارک دوخط گرم میزی

روی ظهر اصلا یرم میزنم محو میشم تو افقدختر بندری داری واسه پس گردنی

خشکل و نازنین میشینی مثل بستریهمه دردت بخوره توی سرم تو رو تا اخر دنیاا میبرم

کل دنیا رو واست میخرمبگو امشب تا صبحش چیکار همش بیدارامشب دنبال تویئم فردا دنبال دوستبیخیال فردا

بیخیال فردا

بیخیال فردا

بیخیال فردا


ناز و گل رو روندی گذاشتی خانم شما روندی

مثله چینیه هندی تندی انداخت همه رو بردیادا اتفالات میره روی مخم و شلوارک دوخط گرم میزی

روی ظهر اصلا یرم میزنم محو میشم تو افقدختر بندری داری واسه پس گردنی

خشکل و نازنین میشینی مثل بستریهمه دردت بخوره توی سرم تو رو تا اخر دنیاا میبرم

کل دنیا رو واست میخرمبیخیال فردا

بیخیال فردا

بیخیال فردا

بیخیال فردا