از تو میخونم تا ته جونم
تا نفس دارم تو رو دوست دارم
هر چی که دارم؛ پای تو میذارم
با تو آرومم ؛ با تو خوشحالم!
با تو قلبه من بالو پر داره
خدا این حسو همینجوری نگه داره
با تو میخوام برسم به ارزوهام اگه دنیا بذاره
وای اگه دنیا بذاره
وای به حال دنیا، اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه من، بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چی، که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تا، هر چی میخوای همون شه
وای به حال دنیا، اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه من[Only registered and activated users can see links. ] بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چی[Only registered and activated users can see links. ] که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تا[Only registered and activated users can see links. ] هر چی میخوای همون شه
وای به حال دنیا[Only registered and activated users can see links. ] اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه من[Only registered and activated users can see links. ] بدون تو تباه شه

میرم به جنگ هر چی[Only registered and activated users can see links. ] که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تا[Only registered and activated users can see links. ] هر چی میخوای همون شه
وای به حال دنیا[Only registered and activated users can see links. ] اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه من[Only registered and activated users can see links. ] بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چی[Only registered and activated users can see links. ] که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تا[Only registered and activated users can see links. ] هر چی میخوای همون شه